Cannabis olie – generelt

SIDEN ER UNDER OPDATERING

Velkommen til www.cannabis-olie.dk! Hjemmesiden indeholder svar på alle relevante spørgsmål i forbindelse med medicinsk cannabis med særligt fokus på cannabis olie. Her på forsiden kan du læse om en række generelle forhold – f.eks. hvad lovgivningen siger, og hvor du kan købe det. På undersiderne kan du læse om den konkrete medicinske effekt på de forskellige sygdomme/symptomer – herunder om konkrete forskningsresultater og patientberetninger.

cannabis olie fra nordicoil.dk

Hvad er cannabis olie?

Cannabis olie er en samlet betegnelse for den ekstrakt som udvindes Cannabis oliefra cannabis planten. Olien er kendt for sin medicinske effekt på en lang række sygdomme som f.eks. kræft og sclerose. Olien er langt mere potent og koncentreret end de tre rå cannabis produkter: hash, skunk og pot. Udover rå cannabis er cannabis olie det mest velbenyttede til medicinsk brug. I modsætning til andre cannabis produkter skal olien ikke ryges, hvilket kombineret med den høje koncentration gør olien særlig velegnet som medicinsk præparat. Olien er ofte en tyk og klæberig tjærer lignende substans, men den kan også være tynd, gylden, gennemsigtig og flydende – alt afhængig af indholdet og hvordan den er produceret.

I begyndelsen af 1960’erne udførte den græske professor C. J. Miras et rotteforsøg med cannabis, som banede vejen for en vigtig opdagelse. Mennesket og alle andre pattedyr har nemlig et bestemt system – ligesom nervesystemet – og bestemte receptorer, som kun aktiveres ved indtagelsen af cannabis. Dette blev officielt accepteret af videnskaben i slutningen af 1980’erne og er også årsagen til, at der er så mange positive egenskaber af medicinsk cannabis. Brugen af cannabis planten kan spores mindst 10.000 år tilbage til Kina, hvor den stadigvæk i dag indgår i de 50 fundamentale urter i traditionel kinesisk medicin. Den ældste dokumentation for medicinsk brug af cannabis olie er en papyrus rulle, som stammer fra et gravfund i Egypten og er dateret til 1.500 år f.k. I år 1890 lykkedes det at oversætte den hellige skrift, og det viste sig, at papyrus rullen er den ældste komplette bog om naturmedicin. Cannabis olie optrådte i 41. spalte som en eliksir mod betændelse.

I de senere år har medicinsk cannabis og cannabis olie nydt stor mediebevågenhed. Senest har vi set Søs Egelind i rækken af danskere, der har stået frem og berettet om en sygdomslindrende effekt, og mængden af forskning, der peger på det samme, vokser stødt. Mange patienter benytter cannabis olie som et alternativ- eller som et supplement til ordinær medicin, da mange oplever en væsentlig bedre medicinsk effekt og væsentlig færre bivirkninger. På trods af utallige udsagn fra eksperter, positive patientberetninger og videnskabelige studier, som peger på en medicinsk effekt, forholder Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen sig meget skeptiske overfor medicinsk brug af cannabis. Sundhedsstyrelsens påstande om brugen af medicinsk cannabis modsiges dog af de hollandske sundhedsmyndigheder, som påpeger, at det stider mod deres forskningsresultater fra det sidste årti. Metroxpress kunne via en aktindsigt i 2014 da også afdække, at halvdelen af Sundhedsstyrelsens indtægter kommer fra medicinindustrien. Det er meget godt at have i baghovedet, når man skal vurdere Sundhedstyrelsens troværdighed i debatten.

Nedenfor kan du se DR dokumentaren “Syge danskere på hashmedicin”, hvor man bl.a. følger en kræftpatiens brug af cannabis olie.

Typer af cannabis olie

Først og fremmest adskiller de forskellige fremstillingsmetoder sig væsentligt fra hinanden. Men derudover består den essentielle forskel på de forskellige typer olier i hvilken såkaldt cannabinoid, der dominerer den cannabis, som bruges til fremstillingen. Cannabinoider er betegnelsen for de “stoffer” i cannabis-planten, som kan påvirke kroppens receptorer. Det er vigtigt at være opmærksom på den store forskel mellem de forskellige cannabinoider i olierne, da de adskiller sig væsentligt i forhold til virkning. Cannabis og cannabis olie indeholder i flere tilfælde mange forskellige cannabinoider, og for øjeblikket diskuteres det, hvorvidt den bedste effekt opnås via en synergieffekt imellem disse. På nuværende tidspunkt har man opdaget over 60 forskellige cannabinoider. Ofte er der dog en stor overvægt af én type cannabinoid i indeholdet, og indtilvidere er det hovedsageligt THC og CBD, som man taler om, og som er forskningsmæssigt belyst. Du kan læse nærmere om de to cannabinoider på undersiderne CBD olie og THC olie, hvor du blandt andet kan læse om hvilke konkrete medicinske effekter, som de to olier forbindes med.

Som alternativ til cannabis olie laver nogle patienter istedet deres egen cannabis baserede tinktur eller mælk. Fordelen ved disse fremstillingsformer er, at THC og CBD først dannes ved en bestemt temperatur. Dette kaldes decarboxylering, som normalt opnås under fremstillingen af olien eller ved rygning af rå cannabis. Ved decarboxyleringen omdannes cannabinoiderne THCa og CBDa til THC og CBA. Cannabinoiderne i sin oprindelige form har en anden effekt, som passer bedre til enkelte patientgrupper.

Er cannabis olie lovligt?

Det er svært at give et et entydigt svar på dette spørgsmål. Produktion, distribution og besiddelse af cannabis er fortsat ulovligt. Der gælder dog en række undtagelser, og Folketinget har vedtaget en forsøgsordning for visse patientgrupper med virkning fra 2018 .

I 2011 ændrede daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder bekendtgørelsen om
euforiserende stoffer således, at det cannabis-baserede lægemiddel Sativex kunne opnå godkendelse. Ændringen betød dog også, at man åbnede muligheden for magistral fremstilling af cannabis-baserede lægemidler på apotekerne. Dette forudsætter dog, at den pågældende læge påtager sig det fulde ansvar for behandlingen, da Lægemiddelstyrelsen endnu ikke har godkendt cannabis som medicinsk præparat (mere om dette i næste afsnit) Trods Lægemiddelstyrelsens enormt skeptiske tilgang, har de dog bøjet sig støvet for den massive videnskabelige evidens i forhold til cannabis olies effekt på epilepsi. Derfor yder Lægemiddelstyrelsen nu tilskud til epilepsipatienters behandling med cannabis olie.

Endvidere er der de seneste år opstået et spirene marked for særligt CBD olie, der er produceret af industrihamp. Olie produceret af industri hamp er lovligt grundet industrihampens ekstremt lave indhold af den euforiserende cannabinoid THC. Officielt sælges denne type olie dog som f.eks. massageolie, da det ikke er godkendt som lægemiddel.

Folketinget har via satspuljeforhandlingerne i 2016 vedtaget en forsøgsordning, hvor visse patientgrupper kan få udskrevet rå cannabis til medicinsk brug af lægen fra 2o18. Ordningen kommer til at omfatte patienter med multipel sklerose, rygmarvsskade, og kroniske smerter, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømt, samt patienter med kvalme og opkastning efter kemoterapi. I følge Caroline Magdalene fra Alternativet, vil egenbetalingen måske lande 1-2.000 kr månedligt for patienterne. Der er afsat22 millioner til en forsøgsordning med medicinsk cannabis og yderligere 5 millioner til erfaringsopsamling. Indtilvidere peger det på, at at danske landmænd får mulighed for at dyrke og levere den cannabis, der skal bruges til ordningen.

Det nuværende forbud mod cannabis blev indført på et fuldstændig fejlagtigt grundlag og blev vedtaget som et resultat af en amerikansk skræmmekampagne.

Se mere om forbuddets tilblivelse i nedenstående dokumentar ”Kampen om hampen”

 

Hvor køber man cannabis olie?

Nedenfor har jeg listet det eksisterende udbud af cannabis olie inden for landets grænser, som jeg er bekendt med.

Magistrelt fremstillet olie – Det er fuldt lovligt for alle læger i landet at udskrive cannabis olie, som er magristrelt fremstillet på et apotek. Frem til efteråret 2015 havde kun én læge udskrevet recept på magistrelt fremstillet cannabis olie til kun fem patienter, men udbredelsen har taget fart, og i foråret 2017  har op til 70 læger udskrevet cannabis olie på recept til op mod 600 patienter. Udover at være Danmarks største apotek er Glostrup Apotek også det eneste, som fremstiller magistrel cannabis olie i Danmark. Apoteker Kristian Østergaard Nielsen igangsatte produktionen i 2015 på baggrund af stor efterspørgsel, som af sikkerhedsmæssige årsager foregår i et hemmeligt industrikvarter i Glostrup. Oliens cannabinoider stammer fra en lovlig storproduktion af cannabis i Østrig, hvorefter cannabinoiderne udvindes i Tyskland for så til sidst at bruges til Glostrups Apoteks fremstilling.

Den eneste læge der har praksis for at udskrive cannabis olie fra Glostrup Apotek i større omfang er tidligere overlæge på Rigshospitalets Tværfaglige Smertecenter, Tina Horsted, som har åbnet sin egen smerteklinik. I klinikken udskrives både CBD- og THC olie. kapsler og dråber.

Olie produceret på industrihamp – Som beskrevet i sidste afsnit findes der et udbud af lovlig cannabis olie, som er produceret på industrihamp. Industrihamp indeholder kun spormængder af cannabinoider. Det er derfor, at det er lovligt. Da industrihamp har så lavt et indhold af de gavnlige cannabinoider,  skal der bruges en uforholdsmæssig stor mængde til fremstillingen, hvorfor markedet generelt er præget af høje priser. Kritikere påstår endvidere, at det er essentielt at indtage medicin baseret på den “originale plante” for at opnå den fulde medicinske effekt.  Grundet den omdiskuterede virkning og modsatrettede oplysninger på området kan jeg ikke anbefale nogen aktør på markedet. Hvis du vælger at afprøve markedet, anbefaler jeg stor forsigtighed med udvælgelsen af udbyder.

Det kriminelle marked – Mange patienter erhverver fortsat deres olie på det kriminelle marked.  Eksempelvis i Pusher Street på Christiania. På Christiania kan man angiveligt købe en sprøjte med to gram THC olie til 600-700 kr. og en flaske med ca. 10 ml. CBD olie til 300-400 kr. Forskellen i emballagen skyldes konsistens, og af samme årsag opgøres det ene i gram og det andet i ml. Disse priser skal dog betragtes som meget vejledende. De største risici ved at benytte det kriminelle marked er fejlvejledning og risikoen for dårlig samt varierende kvalitet. (Udover risikoen ved at bryde loven naturligvis) Som eksempel kan nævnes udbyderen Kristian Mærsk, som har fået meget mediedækning og selv været meget synlig på facebook. Kristian Mærsks olie er blevet kritiseret for at indeholde opløsningsmiddel, da det ikke er kogt ordentligt ud ved fremstillingen. Til det kriminelle markeds fordel skal det dog nævnes, at det sandsynligvis er der, at du har mulighed for at finde det bedste olie til prisen, hvis du finder en den rette udbyder, og hvis du altså ikke er tilskudsberettiget til magistrelt fremstillet cannabis olie.

 

Opbevaring, og holdbarhed

 

Dosering og indtagelse

Rektal indtagelse læs dokument i gruppen

 

 

Hvordan laver man cannabis olie?

En mængde cannabis
Brug cannabis med et højt indhold af den cannabinoid som fremkalder den ønskede medicinske virkning. Det skal helst være så tørt så muligt inden fremstillingen påbegyndes. Du kan udvide ca. 1. gram olie ud af 10 gram cannabis – dette varierer dog alt afhængig af den enkelte cananbis sort. I princippet kan du bruge alt fra meget svag pot til meget potent skunk, men oliens styrke bliver naturligvis derefter

Opløsningsmiddel
Her kan glycerin eller minimum 96% vol. rent alkohol anbefales. Der skal bruges ca. 20 ml. for hvert gram cannabis.

En elektrisk riskoger
En riskoger et oplagt valg til denne proces, fordi den er designet til ikke at koge risene over, og skruer derfor automatisk ned for varmen ved 110 grader. 110 grader er lavt nok til, at cannabinoiderne ikke afbrændes, men højt nok til at decarboxyleringen finder sted, hvilket mindsker indholdet af cannabinoiderne THCA, CBDA og CBN og øger indholdet af cannabinoderne THC og CBD. Bruger du noget andet end en riskoger, skal du være opmærksom på, at temperaturen aldrig overstiger 140 grader, da olien ellers vil miste sin effekt.

En rørepind
En grydeske af ubehandlet træ er velegnet. Genstande af metal og plastik kan også sagtens bruges.

 To dybe beholdere
Dette kan være skåle, bøtter eller spande. Disse bruges til at vaske og knuse cannabisen i.

En literflaske
Denne skal bruges som beholder når cannabisen skal filtreres fra olien. Det behøver ikke nødvendigvis at være en literflaske.

En kaffetragt og et kaffefilter
Dette bruges til selve filtreringen.

Et rustfrit stålelement
Dette bruges sidst i processen, hvor det sidste opløsningsmiddel skal koges ud af olien. Du kan evt. bruge andre genstande, som kan tåle høj varme.

En kaffevarmer
Denne bruges sidst i processen, hvor det sidste opløsningsmiddel skal koges ud af olien.
Alternativt kan du bruge en anden varmeenhed, vær dog opmærksom på at temperaturen ikke bliver for høj.

Engangssprøjte uden nål
Engangssprøjter uden nål anbefales til opbevaringen af olien. Du kan dog godt bruge noget andet.

Evt. en bordventilator
Alternativt skal der være ekstra meget udluftning under produktionen. Dette er yderst vigtigt grundet de giftstoffer som udsendes i processen.

 

Fremgangsmåde:

Først og fremmest skal du sørge for god ventilation og sikre dig, at der hverken er gnister, åben ild eller glødende elementer der hvor du fremstiller olien.

 • Put cannabisen i en dyb beholder.
 • Hæld det valgte opløsningsmiddel i beholderen til cannabisen er halvt dækket.
 • Knus cannabisen med rørepinden i beholderen.
 • Hæld nyt opløsningsmiddel i til cannabisen er helt dækket.
 • Rør rundt i blandingen med rørepinden i tre minutter.
 • Hæld forsigtigt væsken fra beholderen over i en anden beholder, som lades stå et øjeblik, og lad cannabisen blive i den første beholder.
 • Hæld igen opløsningsmiddel over cannabisen i den første beholder
 • Rør rundt i blandingen i den første beholder med rørepinden i tre minutter
 • Hæld blandingen i den første beholder over til resten i den anden beholder, og lad igen din cannabis blive i den første beholder.
 • Placer en kaffetragt med filter oven på en flaske og hæld blandingen igennem for at frasortere det sidste uønskede cannabis.
 • Hæld den filtrerede væske over i en riskoger, indtil den maksimalt er tre fjerdedele fuld. Hvis du fremstiller en større mængde olie, så tilfør løbende mere væske i takt med, at kogningen mindsker mængden, indtil du ikke har mere tilbage.
 • Indstil riskogerens varmeindstilling til høj. Bruger du noget andet end en riskoger, skal du sikre dig, at temperaturen ikke overstiger 140 grader, da cannabinoiderne ellers forbrænder.
 • Når der kun er få centimeter væske tilbage, skal du tilføre 1-2 dråber vand. 5-10 hvis du fremstiller en større portion.
 • Vent til riskogeren af sig selv skruer varmen ned på lav, og lad det derefter køle i 10-15 minutter
 • Indstil igen riskogeren til høj varme og vent på, at den igen skruer ned.
 • Når riskogeren for anden gang har skruet ned på lav varme af sig selv, burde olien være klar til sidste trin i fremstillingsprocessen.
 • Hæld nu olien over i det rustfrie stålelement og placer det på kaffevarmeren.
 • Lad olien koge på kaffevarmeren indtil den stopper med at boble.
 • Nu burde din olie være færdig og klar til brug. Bruger du en engangssprøjte til opbevaring, så dyb spidsen af sprøjten ned i olien og træk forsigtigt tilbage i stemplet, således at olien trækkes op i sprøjten.